Inschrijven voor het GMD

Wat is een GMD?
Het Globaal Medisch Dossier (GMD) bevat al uw medische gegevens. Alle gegevens over uw consultaties, labo's, verslagen van opnames, brieven van specialisten, enz...worden in dit dossier bijgehouden.
Wat zijn de voordelen?
Het medisch dossier maakt een betere individuele begeleiding mogelijk. Er is  een beter overleg mogelijk tussen uw huisarts en specialisten. Uw huisarts en de specialisten naar wie hij u doorverwijst krijgen op die manier een beter totaalbeeld van uw medische toestand.
Als u een GMD aanvraagt bij één van beide artsen van de groepspraktijk krijgt u tot 30% méér terugbetaald voor elke raadpleging of voor een huisbezoek bij beide artsen.
Hoeveel kost een GMD?
Het GMD is gratis voor iedereen. U betaalt een bepaald bedrag aan uw huisarts, maar uw ziekenfonds betaalt dat bedrag volledig terug.
Als u een ziekenfondsbriefje aan uw arts afgeeft kan de betaling rechtsstreeks met het ziekenfonds geregeld worden. 
 Indien u dit wenst, kan u toch op elk ogenblik van huisarts veranderen. Zeg aan uw nieuwe huisarts dat u verkiest dat hij voortaan uw GMD beheert. Hij zal dan zelf alle stappen doen bij zijn collega voor de overdracht van uw dossier.

Personen die misbruik maken van deze agenda worden opgespoord en gerechtelijk vervolgd.
Alle patiëntgegevens zijn vertrouwelijk en worden enkel door de behandelende geneesheer gebruikt.

Created by Sanmax