Tarieven

Uw huisartsen zijn geconventioneerd. Dit wil zeggen dat ze  de voorgestelde tarieven van het RIZIV respecteren.
De tarieven voorgesteld door het RIZIV verschillen volgens het tijdstip:  

  • gewone Raadpleging: ts 8u - 18u     
  • avondraadpleging: ts 18u -21U
  • gewoon Huisbezoek:  ts  8u - 18u     
  • Avondbezoek: ts 18u - 21u 
  • Nachtbezoek: ts 21u - 8u   
  • raadpleging op zaterdag /zondag en feestdag
  • Weekend/ feestdag huisbezoek ts 8u - 21u
  • weekend nachtbezoek

Voor technische prestaties ( ECG, wondhechting , gips,...) is er een bijkomend honorarium.

Personen die misbruik maken van deze agenda worden opgespoord en gerechtelijk vervolgd.
Alle patiëntgegevens zijn vertrouwelijk en worden enkel door de behandelende geneesheer gebruikt.

Created by Sanmax